• คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Surgery & Orthopedic Surgery Clinic)

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Surgery & Orthopedic Surgery Clinic)

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร  พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา มีพร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการรักษาและการผ่าตัดที่รวดเร็ว ในการรักษาความผิดปกติและการเสื่อมของกระดูกและข้อ โรคกระดูกพรุน ผ่าตัดแก้ไขความพิการผิดรูปของกระดูกในทุกส่วนของร่างกาย  

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 เวลา 8.00 - 20.00 น.

รายชื่อแพทย์1

นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

,,9-15 . / . 9-12 .

นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 18-18.30 (สัปดาห์ที่ 2,4) *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 18-19 . / . 10-12 .

นพ.อดิศร วิตตางกูร

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

,พฤ 17-20 . / . 9-11 .

นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 17-20 .

นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (sport medicine, knee, shoulder, ankle, arthroscopy, sport injury)

เวลาออกตรวจ:

. 17.30-20 .

นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Ortho : Sports medicine, Ped, Ortho, Adult, reconstruction)

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 19.30-20.30 . *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า


รายชื่อแพทย์2

นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม

เวลาออกตรวจ:

,อา. 17-20 .

นพ.นวพันธ์ วอกลาง

ความชำนาญพิเศษ:

เวชศาสตร์การกีฬา

เวลาออกตรวจ:

. 8-11 . และ 14-15 . / อา. 10-13 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

-พฤ. 8-17 . / . 8-14 . / . 17-19.30 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.พิธิณัฏฐ์ มังคลานนทชัย

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

-. 8-17 . / . 9-19 . / พฤ. 8-15 . / อา. 11-19 .

นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

อา. 8.30-10 . / . 8.30-10 .

นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 17-20 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5) / . 9-12 .

นพ.อรรถพร ปิยะภาณี

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

อา. 14-16 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5)รายชื่อแพทย์ 3

นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 16.30-20 .

นพ.กรกช ธรรมผ่องศรี

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

-อา. 12-17 . (เริ่มวันที่ 4 มีนาคม 2560)

นพ.ชลัช จารุวรรณ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 14-20 .

นพ.พัลลภ สุภากรณ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

. 13-17 . / พฤ. 17-20 .

นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-11 .

นพ.ธาวิต เจริญโสภา

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 13-16 .

 

 


  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2