• คลินิกกุมารเวช (Pediatrics Department)

คลินิกกุมารเวช (Pediatrics Department)

คลินิกกุมารเวช ให้บริการวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบครบวงจร  ตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 14 ปี   และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคร้ายแรงต่าง ๆของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา รวมถึงทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี  โดยมีโซนเด็กเล่น(Kid Zone) ให้บริการระหว่างรอรับบริการ   และมีหอผู้ป่วยสำหรับเด็กโดยเฉพาะให้บริการเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร2 เวลา 07.00 19.45 น.

คลินิกเด็กสุขภาพดี ให้บริการตรวจรับวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.00 17.00 น.

รายชื่อ

พญ.นฤมล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

-ศ. 7.30-17 . / พ. 7.30 - 17 .

พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

-ศ. 8-17 . / ศ. 7.30 - 17 น.

พญ.วิมล ทัศนียพันธ์

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

-ศ. 8-16 . / พฤ. 7.30 - 16 น.

นพ.อภินันท์ จิรจริต

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

จ. 9-20 . / . 7.30-17 น. / พ. 8-17 . / พฤ. 9-17 . / ศ. 8-16 . / อา. 12-20 .

นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

เวลาออกตรวจ:

,พ. 17-20 . / ส. 9-12 .

นพ.ธราธิป โคละทัต

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เวลาออกตรวจ:

,พฤ. 18-19.30 . *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ:

.17-20 .

พญ.อรนุช เจริญก่อบุญมา

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

อ. 17-20 .

พญ.วิภา อัศวปรีชาวงศ์

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-14 .

พญ.ภัสรา นิลายน

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารแพทย์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

พ. 17-20 . / อา. 9-12 .

พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาออกตรวจ:

พฤ,ส. 17-19.30 . *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

พญ.กุลธิดา สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เวลาออกตรวจ:

ศ. 18-20 .

นพ.สำรวย ไตรติลานันท์

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส-อา. 12-17 .

พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เวลาออกตรวจ:

ส. 17.30-20 .

พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ:

อา. 17.30-20 .

พญ.สุพิชญา จึงจิตรรักษ์

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ (ปอด)

เวลาออกตรวจ:

ส. 17-20 .

พญ.รุ่งอรุณ ธาราทิพยกุล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

,พ. 9.30-17.30 น. / พฤ. 10-20 น. / ศ. 11-20 น. / ส. 7-17 น.

พญ.นิอร บุญเผื่อน

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารแพทย์ศาสตร์ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-11 . *กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้าก่อน

พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อ, เบาหวานชนิดที่1

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-12 . *นัดหมายล่วงหน้า

นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารเวชศาสตร์ด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 9-12 . *นัดหมายล่วงหน้า

แพทย์ศัลยกรรมเด็ก

นพ.รวิศ เรืองตระกูล

ความชำนาญพิเศษ:

กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะในเด็ก

เวลาออกตรวจ:

อ. (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ) 16.00-17.00 .*นัดหมายล่วงหน้า

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2