• คลินิกสูติ-นรีเวช (Obstetrics and Gynaecology Clinic)

คลินิกสูติ-นรีเวช (Obstetrics and Gynaecology Clinic)

คลินิกสูตินรีเวชของโรงพยาบาลธนบุรี2  ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี  ตั้งแต่การวินิจฉัย ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช  ไม่ว่าจะเป็น ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   การรักษาภาวะการมีบุตรยาก   การฝากครรภ์และการคลอด ที่มีแพคเกจคลอดเหมาจ่ายพร้อมให้บริการ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง  โดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ  มีประสบการณ์เข้าใจผู้หญิง  พร้อมให้บริการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นยำ

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร2    เวลา 08.00 20.00 น.

รายชื่อแพทย์

พญ.ณัฏฐินี  ประชาศิลป์ชัย     

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

จ-ศ. 8-17 น.

นพ.อนุเทพ  ยังเจริญพร

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

,,,พฤ 8-17 น. / อา. 10-19 น.

นพ. มงคล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

พ. 17.30-19 น. (พุธเว้นพุธ)

พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ:

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-20 น.

พญ.นิตยา อิ่มเสมอ

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 9-12 น.

พญ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ Reproductive Gyn

เวลาออกตรวจ:

ส. 13-16 น.

นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์maternal fetal medicine, 2nd level U/S, fetal echocardiography

เวลาออกตรวจ:

ส. 17-18.30 น.

นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-12 น.

นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์ Reproductive medicine, laparoscopy

เวลาออกตรวจ:

,ศ 18-20 น.

พญ.นันทอร วงศ์เจริญเกียรติ

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 14-16 น

นพ.สุขสรรค์ ชัยวิรัตนะ

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

อ. 17-20 น. / ศ. 10-17 น.

พญ.ฐิติกัญ ปรีชาพานิช

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-11 น.

นพ.เกรียงไกร  สิทธิดิลกรัตน์

ความชำนาญพิเศษ:

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์,มะเร็งนรีเวช ,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะสตรีและภาวะกะบังลมหย่อน

เวลาออกตรวจ:

,,ศ. 9-18 น. / พ.17-20 น. / ส. 8-18 น. / อา. 10-20 น.

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2