• คลินิกตา หู คอ จมูก (Eye - Ear - Nose and Throat Clinic)

คลินิกตา หู คอ จมูก (Eye - Ear - Nose and Throat Clinic)

คลินิกตา หู คอ จมูก  โรงพยาบาลธนบุรี2  เราพร้อมให้บริการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรค เกี่ยวกับ 4 อวัยวะสำคัญของร่างกาย  ได้แก่  ตา  หู  คอ  จมูก  ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการการดูแลรักษาแบบเฉพาะทาง  ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ สามารถตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง  

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร2

( ตารางการตรวจของแพทย์อาจเปลี่ยนแปลงได้ *กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ)

รายชื่อจักษุแพทย์

นพ.สุชัย วรอมรโชติ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรมตกแต่งด้านจักษุวิทยา และศัลยกรรมเบ้าตา

เวลาออกตรวจ:

-พฤ. 18-19.30.

นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ:

จอประสาทตา, ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

เวลาออกตรวจ:

. 9-10 .

พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ:

กล้ามเนื้อตาต้อหิน

เวลาออกตรวจ:

อา. 8-9 .

พญ.นภางค์ เกษโกวิท

ความชำนาญพิเศษ:

จอประสาทตาและวุ้นตา

เวลาออกตรวจ:

. 17-19.30 .

พญ.สุพิชา วัจนะพรสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ:

โรคต้อหิน

เวลาออกตรวจ:

,,. 9-12 .

นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์

ความชำนาญพิเศษ:

จอประสาทตา

เวลาออกตรวจ:

. 17-20 .

นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน

ความชำนาญพิเศษ:

จักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ:

. 11-14 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.เอกดนัย จันทนพงศ์วานิช

ความชำนาญพิเศษ:

จักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ:

. 17-20 . / . 11-14 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

นพ.ยลรวี ปิยะคมน์

ความชำนาญพิเศษ:

จักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ:

อา. 9.30-12.30 .

พญ.กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน

ความชำนาญพิเศษ:

กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

เวลาออกตรวจ:

. 9-12 .

 

รายชื่อแพทย์ หู คอ จมูก

นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

,พฤ. 17.30-19.30 น.

นพ.ธีรพงศ์ ทุวิรัตน์

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

พ. 17-19.30 น.

นพ.โกเมน คงสกุล

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

,,ส. 17-19.30 / อา. 9-12 น. , 17-19.30 น.

พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

,พฤ,ศ. 8-16 น.

พญ.ษรินทร์  รุ่งมณี

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-12 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

พญ.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ:

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-12 น. (สัปดาห์ที่ 2,4)

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2