• คลินิกทันตกรรม

คลินิคทันตกรรม

            คลินิกทันตกรรมให้บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจร สำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการรักษาและบริการ ด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการ 

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร 2    เวลา 07.00 20.00 น.

(ตารางการตรวจของแพทย์อาจเปลี่ยนแปลงได้ *กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ)

ทันตกรรมทั่วไป

ทญ.ชัชญา ธารประดับ

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

. 9-18.30 . / . 16-18.30 . / . 9-11.30 . / พฤ. 9-18.30 .

ทพ.อุกฤษฎ์ ธรรมนูญรักษ์

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป,ศัลยกรรม

เวลาออกตรวจ:

,,อา. 10-16 . / . 10-18 .

ทพ.สมลักษณ์ ภิญโญมิตร

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

. 10-12 . / พฤ. 10-15.30 . / ,อา. 9.30-16.30 .

ทพ.ปวร พรกิจติธีรกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

. 9.30-16 . / พฤ. 9-17 .

ทญ.สุพร ทองฤทธิ์

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป,ทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

. 10-16 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5) / 9.30-16 . (สัปดาห์ที่ 1,2,4)

ทญ.พิทยา ธโนศวรรย์

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

. 10-18.30 .

ทญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมทั่วไป,ใส่ฟันปลอม

เวลาออกตรวจ:

. 9-11.30 .

ทญ.ชรินธร อิสสระยางกูล

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมประดิษฐ์

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 9.30-17 . / . 9.30-15 .

 

ทญ.สุพัตรา โต๊ะชูดี

ความชำนาญพิเศษ:

รักษารากฟัน

เวลาออกตรวจ:

,. 9-19 .

ทญ.วันทนา ลีลาสงวน

ความชำนาญพิเศษ:

รักษารากฟัน

เวลาออกตรวจ:

. 9-18 . / . 9-16.30 .

 

ใส่ฟัน, ครอบฟัน

ทพ.วันชัย ผณินทรารักษ์

ความชำนาญพิเศษ:

ใส่ฟัน,ครอบฟัน

เวลาออกตรวจ:

. 13-18.30 . / . 9-19 . / . 9-15 .

รักษาโรคเหงือก

ทญ.คีนนา ตันติกุล

ความชำนาญพิเศษ:

รักษาโรคเหงือก

เวลาออกตรวจ:

. 10-16 .

ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ

ความชำนาญพิเศษ:

รักษาโรคเหงือก

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-20 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

ฟันปลอม , ครอบฟัน

ทญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์

ความชำนาญพิเศษ:

ฟันปลอม,ครอบฟัน

เวลาออกตรวจ:

. 9.30-17 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5) / . 9.30-18.30 .

ทันตกรรมเด็ก

ทญ.สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์

 ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

อา. 10-15.30 . (สัปดาห์ที่ 1,3)

 พญ.สายศุภี อารยสันติวงษ์

 ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

. 17-18.30 . / . 16.30-18.30 .

 ทพ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย

 ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

. 16.30-19 . / . 8.30-11.30 . / อา. 13-17 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

 ทญ.รติชนก นันทนีย์

 ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ:

. 15-18.30 .

ทันตกรรมจัดฟัน

ทญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมจัดฟัน

เวลาออกตรวจ:

พฤ. 17-19 . / , อา. 8.45-16.45 . (เสาร์ที่ 2 ของเดือน) /

(อาทิตย์ที่ 1) 8.45-10.30 .

ทญ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี

ความชำนาญพิเศษ:

ทันตกรรมจัดฟัน

เวลาออกตรวจ:

. 10-16.45 . (สัปดาห์ที่ 3,4)

ศัลยกรรม

ทญ.รัตญา มหาชัย

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรม,รากเทียม

เวลาออกตรวจ:

,. 10-19 . / . 13-19 .

ทพ.ดร.ศรยุธ อุ่นเมือง

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรมช่องปาก,รากเทียม

เวลาออกตรวจ:

. 15.30-18.30 .

ทญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรมช่องปาก, ตกแต่งใบหน้าและผ่าตัดขากรรไกร

เวลาออกตรวจ:

,พฤ,. 8.30-20 . / . 8.30-15 .

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

ความชำนาญพิเศษ:

ครอบฟัน,รากเทียม

เวลาออกตรวจ:

อา. 9-17 .

ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรมช่องปาก,รากเทียม

เวลาออกตรวจ:

อา. 13.30-16.30 .

ทพ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยกรรมช่องปาก

เวลาออกตรวจ:

. 16-19 . (สัปดาห์ที่ 2,4) / พฤ. 10-13 .

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2