• คลินิกศัลยกรรม (Surgery Department)

คลินิกศัลยกรรม (Surgery Department)

              คลินิกศัลยกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด  ทั้งการศัลยกรรมทั่วไป  ศัลยกรรมประสาท  ศัลยกรรมตกแต่ง  โดยทีมแพทย์ศัลยกรรม และวิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานกับเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวดเร็ว   เปิดให้บริการทุกวันที่ชั้น1  อาคารฉุกเฉิน   มีหอผู้ป่วยรองรับการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด  มีทีมแพทย์  พยาบาล  ร่วมกับแผนกกายภาพบำบัดพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย             

เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณชั้น 1 อาคาร 1   เวลา  8.00 20.00 น.

รายชื่อศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.สุกิจ พิพัฒนมงคล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

,7-14 . / ,พฤ 7-17 . / ศ. 6.30-17 .

นพ.สมพล ฤกษ์สมถวิล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

เวลาออกตรวจ:

,พฤ 17-20 .

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

ศ. 17-20 . / ส. 12-20 . / อา 14-20 . (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

นพ.พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-12 . / อา. 14-20 . (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

อา. 7-14 .

นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

จ. 9-20 . / -ศ. 8-16 .

นพ.ธัญญ์ อิงคะกุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

พ. 17-20 .

นพ.ประเสริฐ สุจิภิญโญ

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยแพทย์ทั่วไป

เวลาออกตรวจ:

-อา. 9-15 . *(เริ่มวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560)

รายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.จงดี อาวเจนพงษ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ผ่าตัดตกแต่ง, เสริมความงาม, บาดแผล maxillofacial)

เวลาออกตรวจ:

ส. 13-15 น.

นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เวลาออกตรวจ:

*กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

รายชื่อศัลยแพทย์ประสาท

ศัลยกรรมประสาท

นพ.จำเรียง ตัณฑวรรณธนะ

ความชำนาญพิเศษ:

ประสาทศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

*กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

นพ.มานิต สุชาตานนท์

ความชำนาญพิเศษ:

ประสาทศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ:

*กรุณาโทรสอบถามและนัดล่วงหน้า

แพทย์ด้านโรคทางเดินปัสสาวะ.

นพ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล  

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เวลาออกตรวจ:

,พฤ. 18-20 น.

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

เวลาออกตรวจ:

พ. 19-20 น. / อา. 11-12 น.

นพ.วิโรจน์ รักษากุล

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เวลาออกตรวจ:

ส. 8-11 น.

นพ.ภัคพล บำรุงพืช

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เวลาออกตรวจ:

จ. 16-20 น.

นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม

ความชำนาญพิเศษ:

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เวลาออกตรวจ:

ศ. 16-20 น.

 

 

 

  Best veiw with 1024 x 768 pixels window.
© 2008 Thonburi2 Hospital All Rights Reserved.

ติดต่อเรา | ถามตอบ | หน้าหลัก | กลับด้านบน
โรงพยาบาล ธนบุรี2